Vad gör en SMT AOI-maskin?

SMT AOI-maskin Beskrivning

AOI-systemet är ett enkelt optiskt bildbehandlings- och bearbetningssystem integrerat med kameror, linser, ljuskällor, datorer och andra vanliga enheter. Under belysningen av ljuskällan används kameran för direkt avbildning, och sedan realiseras detekteringen genom datorbehandling. Fördelarna med detta enkla system är låg kostnad, enkel integration, relativt låg teknisk tröskel, i tillverkningsprocessen kan ersätta manuell inspektion, uppfylla kraven i de flesta tillfällen.
 

Var SMT AOI-maskin kan placeras?

(1) Efter lödpasta utskrift. Om lödpasta-utskriftsprocessen uppfyller kraven kan antalet defekter som hittas av ICT minskas avsevärt. Typiska tryckfel inkluderar följande:

a. Otillräckligt lod på dynan.

b. För mycket löd på dynan.

c. Dålig sammanträffande av lödning till pad.

d. Lödbrygga mellan kuddar.

(2) Före återflödesugn. Inspektionen görs efter att komponenterna klistrats in i pastan på kortet och innan PCB matas in i återloppsugnen. Detta är en typisk plats att placera inspektionsmaskinen på, eftersom det är här de flesta defekterna från lödpastatryckning och maskinplacering kan hittas. Den kvantitativa processkontrollinformationen som genereras på denna plats tillhandahåller kalibreringsinformation för höghastighetswafermaskiner och tätt åtskilda komponentmonteringsutrustning. Denna information kan användas för att ändra komponentplacering eller indikera att laminatorn behöver kalibreras. Inspektionen av denna position uppfyller målsättningen med processpårningen.

(3) Efter återflödessvetsning. Inspektion i slutet av SMT-processen är det mest populära valet för AOI eftersom det är här alla monteringsfel kan hittas. Inspektion efter återflöde ger en hög grad av säkerhet eftersom den identifierar fel som orsakas av lödpastautskrift, komponentmontering och återflödesprocesser.
NeoDen SMT AOI Maskindetaljer

Inspektionssystem Användning: efter stenciltryck, pre/post reflow-ugn, pre/post wave lödning, FPC etc.

Programläge: Manuell programmering, autoprogrammering, CAD-dataimport

Inspektionsartiklar:

1) Stenciltryck: Otillgänglighet av löd, otillräckligt eller överdrivet lödning, lodfel, överbryggning, fläckar, repor etc.

2) Komponentdefekt: saknad eller överdriven komponent, felinriktning, ojämn, kantning, motsatt montering, fel eller dålig komponent etc.

3) DIP: Saknade delar, skadade delar, offset, skevhet, inversion, etc

4) Löddefekt: överdriven eller saknad lödning, tom lödning, bryggning, lödkula, IC NG, kopparfläckar etc.

full auto SMT production line


Posttid: 2021-nov-11